ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

18.3.14
ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤOΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

 ΕΚΛΟΓΕΣ 22-23-24 ΜΑΡΤΙΟΥ 
 ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΟΥ! ΚΑΝΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΣ! 

Το κλαδικό μας σωματείο θέλει να συνενώσει τους εργαζόμενους στον κλάδο του εµπορίου και των υπηρεσιών σε μια ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση, ώστε να ξεπερνιούνται τα εμπόδια που υπάρχουν με την πολυδιάσπαση των σωματείων με βάση την ειδικότητα. 
Θέλει οι άνεργοι του κλάδου να μπορούν να συμμετέχουν στο σωματείο τους. Να μην πετιούνται από αυτό επειδή εκδιώχθηκαν από τη δουλειά τους. Να συνεχίζουν να παλεύουν στο πλευρό του ταξικού κινήµατος για καλύτερα μεροκάµατα µιας και ο σηµερινός άνεργος θα είναι ο αυριανός εργαζόµενος και αντίθετα, άρα οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις τον αφορούν άμεσα. 
Οι στόχοι μας αυτοί ενόχλησαν την πλειοψηφία στο ΕΚΠ (ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ-ΑΥΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) και προσπάθησαν να μας βάλουν εμπόδιο. Ενόχλησαν αυτούς που µε νύχια και με δόντια προσπαθούν να περάσουν στην εργατική τάξη τις αγωνίες του κεφαλαίου, που θέλουν οι εργαζόµενοι να ορίζουν τις ανάγκες τους µε βάση τις ορέξεις των πολυεθνικών. 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟ∆ΟΣΙΑ 
 ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ. 
∆ΥΝΑΜΩΣΕ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΨΗΦΙΣΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Σάββατο 22 Μαρτίου, 11:00-19:00 
Κυριακή 23 Μαρτίου, 10:30-18:30 
 ∆ευτέρα 24 Μαρτίου, 17:30-21:30
 στον Παµµικρασιατικό Σύνδεσµο Πατρών και Περιχώρων (Φωκαίας 26)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου