Δ.Α.Σ – Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑΣ

29.11.14
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Δ.Α.Σ – Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑΣ
Μεροληψία και αναξιοπιστία χαρακτηρίζουν
την επιλογή των Διευθυντών του Δήμου Πατρέων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Η μεροληψία και η αναξιοπιστία χαρακτηρίζουν τις αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Π.Ε. Αχαΐας στην επιλογή των Διευθυντών του Δήμου Πατρέων. Και μάλιστα με την σύμφωνη γνώμη τόσο των 3 διορισμένων υπηρεσιακών παραγόντων, όσο και των 2 αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων, που εκλέχτηκαν μέσα από το δήθεν ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο και το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ.
Ας μας πουν που ακούστηκε «Γιάννης να κερνάει, Γιάννης να πίνει…» και μάλιστα να δίνουν και τους μεγαλύτερους βαθμούς στους εαυτούς τους στις λεγόμενες «ικανότητες-δεξιότητες-ειδικές δραστηριότητες» ; Πού ακούστηκε να μετέχουν με διπλή ιδιότητα, και σαν κριτές και σαν υποψήφιοι σε μια διαδικασία επιλογής που έχει τα στοιχεία της συγκριτικής αξιολόγησης; Και ας μην ισχυριστεί κανείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί «απείχαν». Τα «πρώτα στελέχη» της Διοίκησης οφείλουν εκτός των άλλων να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας «το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία θεωρείται απόν», επομένως πως βαθμολογήθηκαν και με τα 5/5 του προβλεπόμενου βαθμού του κριτηρίου αυτού; 
Τα «πρώτα στελέχη» της Διοίκησης δεν γνωρίζουν ότι για τις «ειδικές δραστηριότητες» πρέπει να προηγηθεί καθορισμός της βαθμολόγησης καθενός κριτηρίου; Αν ναι ας μας πουν ποια κριτήρια βαθμολόγησαν με άριστα, ποια με μέτριο βαθμό κ.ο.κ.
Δεν γνωρίζουν ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την τελική βαθμολογία του κριτηρίου των «ειδικών δραστηριοτήτων» προκύπτει από τον μέσο όρο του βαθμού των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου; Αν ναι γιατί δεν αναγράφεται ο βαθμός που έδωσε το κάθε μέλος;
Κανείς από τα 5 μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αλλά ούτε και οι πλειοψηφίες των Σωματείων μας δεν βρήκαν να πουν λέξη:
·        για το θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τις διαδικασίες επιλογής των στελεχών της Διοίκησης
·        για τις συγκεκριμένες μεθοδεύσεις, που επέβαλλαν όλο το προηγούμενο διάστημα οι Δημοτικές Αρχές  με τις οποίες αποκτήθηκαν και αθροίστηκαν μόρια, που δεν είναι ούτε αντικειμενικά, ούτε αξιοκρατικά (αναθέσεις σε θέσεις ευθύνης, επιλεκτική παρακολούθηση σεμιναρίων, ανάθεση ΕΔΕ κλπ).
·        για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν τώρα.
Η ευθύνη βαρύνει τόσο τα διορισμένα μέλη, όσο και τα αιρετά και οφείλουν να δώσουν λόγο στους εργαζόμενους.
Κι ας βγάλει ο κάθε εργαζόμενος τα συμπεράσματά του, για το κύρος, την αξιοπιστία, την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα, την ευθυκρισία, την ισονομία και την χρηστή διοίκηση των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου στη διαδικασία αυτή, της επιλογής των προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Δήμου μας.
Εμείς λίγες μέρες  πριν τις αρχαιρεσίες για τα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων θέλουμε να τονίσουμε σε όλους ότι θα δώσουμε τη μάχη για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, τη μάχη της ενημέρωσης, της αποκάλυψης και της υπεράσπισης της αξιοπρέπειας των εργαζομένων, ενάντια στις όποιες αυθαίρετες και άδικες αποφάσεις των Δημοτικών Αρχών.                                                                                                                      24-11-2014


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου